Kristin Engh - Sterk som du er - dit du vil - Kristin Engh - Organisasjonspsykolog

lederutvikling
strategiarbeid
endringsstøtte
coaching & rådgiving
konflikthåndtering
faktaundersøkelser

bakgrunn: engh organisasjonspsykolog.
førstelektor uis. hr – manager subsea 7.
teamleder aff konsulent as. organisasjons-/
og personaldirektør skanem industrier. senior
manager kpmg. forsker iris.

m: 9119 8008
østervåg 5, 4006 stavanger
send mail…

Kristin Engh - Sterk som du er - dit du vil - Kristin Engh - Organisasjonspsykolog

lederutvikling
strategiarbeid
endringsstøtte
coaching & rådgiving
konflikthåndtering
faktaundersøkelser

m: 9119 8008
østervåg 5, 4006 stavanger
send mail…

Kristin Engh

bakgrunn: engh organisasjonspsykolog.
førstelektor uis.
hr – manager subsea 7.
teamleder aff konsulent as. organisasjons-/
og personaldirektør skanem industrier. senior
manager kpmg. forsker iris.